8.Mektepp Buluşması

8 Aralık tarihinde EREC (Boğaziçi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Kulübü) ile ortaklaşa düzenlediğimiz “Matematikte Kavram Öğretimi” konulu buluşmamızda Boğaziçi Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik eğitimi öğretim üyesi Doç. Dr. Gülseren Karagöz Akar konuğumuzdu. Kavramsal öğrenmenin temelleriyle başlayan etkinlikte matematiğin doğası ve felsefe konuları da ele alındı.

Matematik öğretiminde kavramsal öğrenmenin bireylerin zihinlerinde gerçekleşen mantıksal-matematiksel sorgulamalar (logico-mathematical activities) sonucu ortaya çıktığı ve bu aktivitelerin nicel sorgulama operasyonları (quantitative operations) ve sayısal operasyonlar (arithmetic operations) yardımıyla oluşturulduğu Kesirler atölye çalışmasıyla aktarılmaya çalışıldı. Atölye çalışması esnasında hem öğretmen hem öğrenci olan katılımcılar grup içi ve bireysel düşünme süreçlerinden geçerek denk kesir ve sayıların ondalık gösterimi kavramlarını incelediler.

“Nicel muhakeme (Quantitative reasoning) Kişiyi, çokluklar ve çokluklar arası ilişkileri, nicel operasyonlar ile zihinde canlandırmasıyla matematiksel çıkarımlara götüren düşünmedir.

Moore vd., 2009

Kesirler kavramının bölme aritmetik operasyonu kullanılarak birden fazla nicel operasyonda kullanılabilir. Bu nicel operasyonlar;

  1. Eş parçalama, “15 km’lik yol 3 saatte kat edildiğinde saat başına kat edilen yol 5 km’dir.”
  2. Gruplama, “15 km’lik yolun saatte 5 km/s hızla gidildiğinde kaç saatte gidileceği durumu 5 km/s’lik kaç grup olduğunu verir.”
  3. Kombinasyon (Kartezyen Çarpım), “15 farklı etek bluz kombinasyonu bölü 5 etek sayısı bize 3 bluz sayısını verir.”

Bölmenin temel algoritması ve uzun bölme yöntemleri kullanılarak tüm sayıların ondalık gösterim yöntemi kullanılarak yazılabileceği sonucuna ulaşıldı.

Etkinlikle ilgili videoya buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynakça

- Belin, M , Karagoz Akar, G . (2017). PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS' MAKING SENSE OF THE DECIMAL REPRESENTATION OF REAL NUMBERS AS RATIONAL NUMBER SEQUENCES THROUGH QUANTITATIVE REASONING. The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences, 6 (), 38-42. 

Bir cevap yazın