Akıl Haritası Nedir?

Anahtar sözcükler ve anahtar görseller kullanarak bilgi saklama, düzenleme ve önem sırasına göre organize etme tekniğidir.

Beyin, doğrusal ve tekdüze düşünmez. Merkezi bir noktadan, görseller ve anahtar sözcükler kullanımıyla, eş zamanlı olarak pek çok farklı yöne doğru düşünür. Düşünceler bir ağacın dalları gibi dışa doğru yayılır. Bilgiyi beynin işleyiş tarzına ne kadar benzer şekilde kaydederseniz beyin de bilgileri o kadar etkili bir şekilde geri çağıracaktır. Akıl haritası da beyindeki düşüncelerin, imgelerin kağıt üzerindeki yansımasıdır.

Akıl haritasıyla not almanın bir çok avantajı vardır:

 • Ana fikir çok açık ve net bir şekilde tanımlanmış olur.
 • Her fikrin göreceli önemi açıkça belirtilebilir. 
 • Daha fazla önem taşıyan fikirler akıl haritasının tam merkezinde ve kolaylıkla ayırt edilebilirler.
 • Anahtar kavramlar arasındaki bağlantılar da belirtildiği için fikirler ve kavramlar arasındaki ilişkilerin kurulmasını kolaylaştırır. 
 • Bilgiler hızlı ve kolay şekilde gözden geçirilebilir.
 • Akıl haritası bireyin bizzat kendisi tarafından oluşturulduğu için hatırlanması daha kolaydır.

Görsel kaynağı

Akıl haritası oluştururken;

 1. Öncelikle ne üzerine haritalama yapacağınızı netleştirin. Konunuzu netleştirdikten sonra beyin fırtınası yaparak sizde yaptığı çağırışımları not alın. Artık kağıda geçirebilirsiniz.
 2. Boş sayfanın ortasına amacınızı simgeleyen bir görsel yerleştirin. 
 3. Merkez resimden uzaklaşan çizgiler oluşturun. Bu çizgileri hiyerarşik ya da tematik biçimde konumlandırın ve renklendirin. 
 4. Çizgilerin bittiği noktaya anahtar kelimeler yazın.
 5. Daha sonra çağrışımlarınızı, ikincil bilgilerinizi haritada alt dallar oluşturarak yerleştirin.

Görsel kaynağı

Öneriler:

 • Odak noktasını belirlemek için merkezdeki kavramın/görselin net olmasını sağlayın.
 • Beyninizin her iki tarafını da kullanabilmek için haritanıza çeşitli görseller ekleyin. 
 • Görsellerin ve yazıların boyutlarını amacına uygun olarak çeşitlendirin. 
 • Haritayı daha gerçek ve daha kolay hatırlanır hale getirmek için görsel, ses, tat dokunma, koku gibi duyuları hatırlatacak detaylar ekleyin.
 • Önem derecelerini belirlemek için harflerin, sözcüklerin, çizgilerin ve resimlerin boyutlarını çeşitlendirin.
 • Kavramlar/bilgiler arasında bağlantılar oluşturmak için oklar kullanın.
 • Yazıları, çerçeveleri, okları vs. renklendirin. Haritanızda en az üç renk olsun.
 • Tik işareti, çarpı, yıldız, üçgen gibi semboller kullanarak haritadaki dallar arasında bağlantılar kurabilirsiniz.
 • Uzun cümleler yerine kısa kısa cümleler ya da anahtar kelimeler kullanın.
 • Bağlantı çizgileri merkeze doğru kalınlaşırsa bağlantıların gücünü de yansıtabilirsiniz.
 • Sayfa düzenine genel olarak baktığınızda bilgilerin önem derecelerini yansıtan hiyerarşik bir yapı oluşturun.
 • Haritanızda her zaman boş dallar bulunsun. Bunlar sizin düşünmenizi sağlayacaktır. 

Görsel kaynağı


Dijital ortamda akıl haritası oluşturmak isterseniz kullanabileceğiniz siteler/uygulamalar:

Mindmup

Mindly

Mimind

MindMeister

Imindmap


Bu yazıyı oluştururken Tony Buzan tarafından yazılan Akıl Haritaları kitabından faydalandım.

Bir cevap yazın