Cornell Metodu

Cornell Metodu Nedir?

Hızlı akan bir derste veya seminerde not tutmak zordur. Not tutmaya başlamanızla bitişiniz arasında kelimeler bir yığın olur sanki. Doğru not almanın da kolay bir yolu var!

Tarihi 1940’lara dayanan bir metot olan Cornell Metodu, bizlere doğru not tutmanın püf noktalarını sunmaktadır. Metot, Cornell Üniversitesi Profesör Walter Pauk tarafından geliştirilmiştir.

Cornell metodu birçok eğitim faaliyetinde kullanılmaktadır. Özellikle üniversite öğrencileri için geliştirilmiş bir yöntemdir. Not alan kişinin aktif bir öğrenme sürecinde olmasını sağlayarak düzenli not almasına olanak tanır.

Gelgelelim, bu metot nasıl kullanılır?

Kağıdı 3 bölüme ayırın.

Her sayfanın başına dersi, tarihi ve konuyu yazın.

Notlar bölümüne not alın. Mümkün olduğunda kısaltmalar kullanın.

Yeniden inceleyin ve netleştirin. Dersten sonra en kısa zamanda notları gözden geçirin. Ana fikirleri, kilit noktaları sol sütuna yazın.

Ana fikirlerin bir özetini alt kısım olan özet bölümüne yazın.

Notlarınızı sağ sütunda tekrar okuyun. Zamanınızın çoğunu sol sütundaki fikirleri ve alttaki özeti inceleyerek geçirin. Bunlar en önemli fikirlerdir ve muhtemelen test edilecek bilgilerin çoğunu içerecektir.

Öncelikle elinizde bulunan kağıdı 3 bölüme ayırmalısınız. Bölümlerin büyüklüklerini kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Bu bölümün görevleri aşağıda belirtildiği şekildedir.

1.BÖLÜM: ANAHTAR KELİMELER BÖLÜMÜ

2.BÖLÜM: NOTLAR BÖLÜMÜ

3. KISIM ÖZET KISMI

Ders süresince öğrenci, 2 numaralı bölüme notları alıyor. 1 numaralı bölüme; ders esnasında geçen hatırlanacak anahtar kelimeleri not alıyor. 3 numaralı bölüme yani özete ise; en önemli noktaları, ana hatları ve konuyu yazıyor. Bu şekilde sayfanın sağına alınan notlar gözden geçirilip sol tarafa bu bilgileri hatırlatan kelime, soru, şekil gibi bilgiler yazılıyor. Bu şekilde hem hızlı hem de kalıcı bir şekilde konu özetlenmiş oluyor.

Görsel kaynakça: https://twitter.com/MsHaymore/status/776467093340491776

Kapak görseli kaynakça: https://dicasdeestudo2017.wordpress.com/2017/04/27/conheca-o-metodo-cornell-de-anotacoes-modelo-incrivel-gratis/

Bir cevap yazın