Daha Demokratik Sınıflar

Lewis Derin Demokrasi (LDD) metodu, Güney Afrika’da demokrasiye geçiş dönemi sırasında geliştirilen ve dünyada 20’den fazla ülkede uygulanan kolaylaştırıcılık ve çatışma yönetimi yaklaşımıdır.

Lewis Derin Demokrasi (LDD), fasilitasyon, karar verme, çatışma yönetimi ve katılımcı liderlik metodolojisidir. Söylenmesi zor ve gizli kalan görüşler dahil, tüm seslerin duyulmasını sağlayarak imkansız gözüken problemlerin çözümünü mümkün kılar.

Her görüşün önemli olduğunu vurgulaması ve daha bilge kararlar alabilmek için sadece çoğunluğun değil azınlığın da görüşlerine değer vermesi onu ‘demokratik’ yapar. ‘Derin’dir, çünkü bilindik yöntemlerdeki fikir alışverişinin ötesinde duyguları, değer ve inançları da ortaya çıkararak grup sürecini zenginleştirir.

Grup dinamiklerini etkin bir şekilde yönetmek zaman zaman kolay olmayabilir. Sorunlar genellikle aşağıdaki alanlarda görülür:

  • Karar vermek
  • Harekete geçirecek gerçek bir bağlılık yaratmak
  • Dinlemede kalmak ve iletişim kopukluğu
  • Alternatif görüşlere açık olmak
  • Çeşitlilik, gerilim ve çatışma ile başa çıkmak

Derin Demokrasi, grup dinamikleri ile başa çıkmak, etkili karar almak, çatışmaları yönetmek ve kapsayıcılığı güçlendirmek için yöntem ve araçlar sağlar.

Öğretmenlerin bu metodolojiyi sınıf ortamında öğretim araçlarından biri olarak kullanabilmeleri için çalışmalar, tasarım ve deneyimleme süreçleri devam ediyor. Bu sayfada, LDD metodolojisi kullanılarak geliştirilen, hem sınıf içinde hem de online eğitimlerde kullanılabilecek örnek çalışmalar bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için Derin Demokrasi ve Eğitim Alanında Uygulaması blog yazısını okuyabilirsiniz.

Çevrim içi Derslerde Açılış & Kapanış RutiniDD Sınıflar tarafındanBu etkinlik; öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde haftanın ilk ve son çevrimiçi derslerinde duyguları hakkında konuşabildikleri ve her öğrencinin sınıfa ait hissetmesine katkı sağlayacak açılış ve kapanış rutinleri üzerinedir. -- Bu içerik Lewis Derin Demokrasi metodolojisini temel alan Daha Demokratik Sınıflar projesi kapsamında oluşturulmuştur. Detaylı bilgi için tıklayın.
Ev Ödevlerine Birlikte Karar VermeDD Sınıflar tarafındanBu etkinlik "Dinamik Diyalog" yöntemi kullanılarak öğrencilerin ev ödevlerine dair fikirlerini paylaşmaları amacıyla hazırlanmıştır. -- Bu içerik Lewis Derin Demokrasi metodolojisini temel alan Daha Demokratik Sınıflar projesi kapsamında oluşturulmuştur. Detaylı bilgi için tıklayın.
Çevrim İçi Derslerde Söz Hakkı AlmaDD Sınıflar tarafındanBu etkinlik, çevrim içi derslerde öğrencilerin derse katılım sağlarken nasıl bir yol izleyeceğine dair "Münazara" yönteminin kullanılarak karar alması amacıyla oluşturulmuştur. -- Bu içerik Lewis Derin Demokrasi metodolojisini temel alan Daha Demokratik Sınıflar projesi kapsamında oluşturulmuştur. Detaylı bilgi için tıklayın.
Birlikte Sınıf Merkezlerine Karar VermeDD Sınıflar tarafındanBu etkinlik, sınıfta oluşturulacak merkezlerin öğrencilerin katılımıyla belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. -- Bu içerik Lewis Derin Demokrasi metodolojisini temel alan Daha Demokratik Sınıflar projesi kapsamında oluşturulmuştur. Detaylı bilgi için tıklayın.
Sınıf Kurallarının Birlikte BelirlenmesiDD Sınıflar tarafındanBu etkinlikte katılımcı ve barışçıl bir sınıf ortamında "Dört Adım" yönteminden faydalanarak dönem başında sınıf kurallarını nasıl belirlenebileceği anlatılmıştır. -- Bu içerik Lewis Derin Demokrasi metodolojisini temel alan Daha Demokratik Sınıflar projesi kapsamında oluşturulmuştur. Detaylı bilgi için tıklayın.