Derin Demokrasi ve Eğitim Alanında Uygulaması

Lewis Derin Demokrasi (LDD) metodu, Güney Afrika’da demokrasiye geçiş dönemi sırasında geliştirilen ve dünyada 20’den fazla ülkede uygulanan kolaylaştırıcılık ve çatışma yönetimi yaklaşımıdır. Ben kendisi ile 2012 yılında tanıştım, o zaman beklentim işimde beni geliştirecek yeni araçlar öğrenmekten ibaretti. Zaman içinde öğrendiklerimi uyguladıkça insanların anlaşmazlık ve çatışmalarını işbirliğine dönüştürmelerine, ilişkilerinin kalitesinde dönüşümlere ve daha etkili karar verme süreçlerine tanık oldum. Tam da bunlardan dolayı, insan hayatının ilk döneminde yer alan kritik karar vericiler (evlerde ebeveynler ve okulda öğretmenler) ile bu metodu paylaşmayı, onların yürüttüğü diyaloglara değer katmayı ister oldum. 

Derin demokrasi metodolojisi; çalışma arkadaşları arasında, aile içinde veya sınıfta, kullandığımız ilişki sisteminden bağımsız temelde 3 başlığı kapsıyor. Bunları, ‘Katılımcı ve Kapsayıcı Karar Almak, Grup Dinamiklerini Anlamak, Gerilim ve Çatışmaları Çözmek’ tanımlayabiliriz. Bu başlıkların LDD lensi ile ne anlama geldiğini kısaca tabloda açıklamaya çalışalım. 

Öğretmenlerin bu metodolojiyi sınıf ortamında öğretim araçlarından biri olarak kullanabilmeleri için çalışmalar, tasarım ve deneyimleme süreçleri devam ediyor. Tablodaki ana başlıklardan yola çıkarak LDD’nin eğitimde temelde aşağıdaki noktalarda uygulama alanı bulabileceğini düşünüyorum:

  • Tüm öğrencilerin sürece dahil olmalarını gerektiren durumlarda örneğin sınıf kuralları belirleme gibi ortak karar ve sahiplenme gerektiren etkinliklerde,
  • Öğrencilerin tümünün sesinin duyulması ve çoğunlukla duyulmayan/sessiz kalan öğrencilerin daha fazla katılımı sağlamak istendiğinde,
  • Öğrencilerin ele alınan konular hakkında daha derin düşünmesi ve kendi görüşlerini ekleyerek öğretilen dersleri içselleştirmelerinde
  • Öğrencilerin kendi görüşlerini dile getirmesine ve diğer sesleri dinlemesine olanak veren yapılandırılmış bir şekilde yönlendirilecek tartışmalarda kullanılabilir.

Çiğdem Taş Yerli – http://tribe.com.tr/derin-demokrasi.html


LDD metodolojisi hakkında daha detaylı okuma yapmak isterseniz www.lewisdd.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bir cevap yazın