Yıldızlı Plan

Çocukların kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını destekleyen bir uygulama olan bu etkinlikle her öğrenci asgari düzeyde yapılması gereken dersi yaptıktan sonra kendi belirlediği hedefleri doğrultusunda daha ileri uygulamalar yapar.

Hata Geri Dönüşüm Kutusu

Hata Geri dönüşüm Kutusu uygulaması, öğrencilerin çizerken hata yaptıklarını düşündükleri resimlerin önce bir kutuda biriktirilmesi, ardından bu resimlerin sınıf arkadaşları tarafından başka bir resme dönüştürülmesini kapsar.

Benim de Fikrim Var

Bu uygulama akademik yıl boyunca çocukların kendi seçtikleri güncel ve toplumsal sorunlar ile ilgili çalışmaları ve bu sorunlara çözüm geliştirme sürecini içerir.

Sosyal Duygusal Öğrenme Müfredatı

Bu uygulama bir akademik yıl içerisinde rehberlik ve psikolojik danışmanlık biriminin sınıf öğretmenleriyle eşgüdüm içinde uyguladığı; çocukları çeşitli alanlarda destekleyen etkinlikleri kapsar.

Sınıf İçi Rutinler

Bu uygulama; çeşitli görseller, posterler, kelime duvarları ve soruların cevaplarının yazdığı köşeler ile öğrencilerin öğrenme süreçlerinin sorumluluğunu almalarını destekler.

Karakterler İşbaşında

Bu uygulama çocukların okuma ve anlama alışkanlıklarını desteklerken seçtikleri karakterler üzerinden başkalarının ve kendi duygularını anlama ve isimlendirme becerilerini güçlendirme üzerinedir.

İyi Ki Varsın Tilki Toni

Bu uygulama; sorunu belirleme, sorundan sonra davranışın nedenini sorma, nazikçe uyarma, duygusunu söyleme ve empati kurma basamaklarını içerir.

Hata Kapsülü

Hata kapsülü, öğrencilerin hata olduğunu düşündüğü eylemleri yazıp attıkları temsili bir kutudur. Uygulamanın temel amacı; hatanın ne olduğunu fark etme, üzerine düşünme ve hatalardan öğrenmedir.

Günüm Nasıl Geçti?

Çocukların okul gününün sonunda değerlendirme yapmasına, geri bildirim vermesine ve gün boyu yaşadıklarını ve hissettiklerini daha iyi tanımlamasına yardımcı olan bir uygulama.

Fengineer

Fengineer çocukların yaratıcılıklarını destekleyen, merak duygularını arttıran, problem çözme, kriter belirleme ve mühendislik becerileri kazandırmayı hedefleyen bir STEM etkinliğidir.

Farklılıklarımızla Değerliyiz Birlikte Hayatı Paylaşabiliriz

Özel gereksinimi olan çocuklarla normal gelişen çocukların iletişim kurmalarını; normal gelişen çocukların empati yapmalarını, arkadaşlarının karşılaştıkları engelleri görmelerini amaçlayan bir uygulama.

Duygu Panosu

Çocukların kendi ve arkadaşlarının duygularının farkına varmalarına ve gün içinde değişen duygu durumlarını ifade etmelerine kolaylık sağlaması için kullanılabilecek bir uygulama.

Tüm hakları saklıdır. © Mektepp