Uzamsal İlişkiler

Öğrenciler grup arkadaşlarına yer-yön betimeleyici yönergeler vererek uzamsal ilişkiler konusunda alıştırma yaparlar.

author Betül Gültekin tarafından

Tüm hakları saklıdır. © Mektepp