Etkinlik Ara

Fruit BasketSimanur tarafındanKonu: Kelime öğretimi, 'Like and Dislike'; 'Simple Present Tense' ya da 'If Clause'  Fruit Basket eğlenceli ve etkileşimli bir oyundur. Konuşma ve dinleme becerileri üzerine odaklanmıştır. Gramer ya da kelime  öğretimi için kullanılabilir.