Etkinlik Ara

Dokun-Hisset-AnlatBetül Gültekin tarafındanKonu: Duyu Organları | Dokunma duyusunu kullanarak nesneleri tanıma ve betimleme