Etkinlik Ara

Yıldızlı PlanFark Yaratan Siniflar tarafındanÇocukların kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını destekleyen bir uygulama olan bu etkinlikle her öğrenci asgari düzeyde yapılması gereken dersi yaptıktan sonra kendi belirlediği hedefleri doğrultusunda daha ileri uygulamalar yapar.
Hata Geri Dönüşüm KutusuFark Yaratan Siniflar tarafındanHata Geri dönüşüm Kutusu uygulaması, öğrencilerin çizerken hata yaptıklarını düşündükleri resimlerin önce bir kutuda biriktirilmesi, ardından bu resimlerin sınıf arkadaşları tarafından başka bir resme dönüştürülmesini kapsar.
Benim de Fikrim VarFark Yaratan Siniflar tarafındanBu uygulama akademik yıl boyunca çocukların kendi seçtikleri güncel ve toplumsal sorunlar ile ilgili çalışmaları ve bu sorunlara çözüm geliştirme sürecini içerir.
Sosyal Duygusal Öğrenme MüfredatıFark Yaratan Siniflar tarafındanBu uygulama bir akademik yıl içerisinde rehberlik ve psikolojik danışmanlık biriminin sınıf öğretmenleriyle eşgüdüm içinde uyguladığı; çocukları çeşitli alanlarda destekleyen etkinlikleri kapsar.
Sınıf İçi RutinlerFark Yaratan Siniflar tarafındanBu uygulama; çeşitli görseller, posterler, kelime duvarları ve soruların cevaplarının yazdığı köşeler ile öğrencilerin öğrenme süreçlerinin sorumluluğunu almalarını destekler.
Karakterler İşbaşındaFark Yaratan Siniflar tarafındanBu uygulama çocukların okuma ve anlama alışkanlıklarını desteklerken seçtikleri karakterler üzerinden başkalarının ve kendi duygularını anlama ve isimlendirme becerilerini güçlendirme üzerinedir.