Etkinlik Ara

Fruit BasketSimanur tarafındanKonu: Kelime öğretimi, 'Like and Dislike'; 'Simple Present Tense' ya da 'If Clause'  Fruit Basket eğlenceli ve etkileşimli bir oyundur. Konuşma ve dinleme becerileri üzerine odaklanmıştır. Gramer ya da kelime  öğretimi için kullanılabilir.
Catching SentencesEsma Ünalan tarafındanİngilizce’de kurallı cümleler oluşturma etkinliği.
Sentence-Building CubesAyşe Merve Süt tarafındanİngilizce | 4. sınıf | Have Got-Has Got Have got-Has got kalıbıyla olumlu, olumsuz cümle ve soru cümlesi kurabilme pratiği yapma etkinliği.