Etkinlik Ara

Yazıya Giriş-Çince KarakterlerBetül Gültekin tarafındanFarklı bir yazı dili olan Çincenin karakterlerinden yola çıkarak yazı kavramına giriş etkinliği.