Etkinlik Ara

Hikaye BasamağıAysa tarafındanÖğrencilerin yazma çalışmalarını belirli akışa ve bir plana göre yapmalarını sağlamak için kullanılabilecek bir etkinlik önerisi.
Noktalama İşaretleriAysa tarafındanNoktalama işaretlerinin görevlerini daha kalıcı öğrenmek için çeşitli kurgular, benzetmeler ve görselleştirmeler ile kalıcı öğrenme sağlayacak bir etkinlik önerisi.