Etkinlik Ara

Noktalama İşaretleriNursen Caglar tarafındanTürkçe | 3. Sınıf | Noktalama İşaretleri Noktalama işaretlerini pekiştirmeyi ve konuyu öğrencilere sevdirmeyi amaçlayan bir etkinlik.
Noktalama İşaretleri – LinoitBetül Gültekin tarafındanTürkçe | 4.Sınıf | Noktalama İşaretleri Öğrencilerin çeşitli kitaplardan buldukları nokalama işaretleri örneklerini dijital bir post-it uygulaması yardımıyla eş zamanlı olarak tüm sınıfla paylaştıkları bir etkinlik.
Noktalama İşaretleriAysa tarafındanNoktalama işaretlerinin görevlerini daha kalıcı öğrenmek için çeşitli kurgular, benzetmeler ve görselleştirmeler ile kalıcı öğrenme sağlayacak bir etkinlik önerisi.