Etkinlik Ara

Nesnelerle ÖrüntüBetül Gültekin tarafındanŞakir Gökçebağ'ın eserleri üzerinden örüntü çalışmaları