Etkinlik Ara

Karpuz ÇekirdekleriBetül Gültekin tarafındanRakamların sayısal değerleri hakkında  pratik yapmak
Kendi Kil Tabletini ve Sayılarını ÜretHumeyra Cagir tarafındanKonu: Sayılar | Matematiğin üstüne eklenerek (kümülatif) ilerleyen bir bilim dalı olduğunu ve bu ilerleme sürecinde kendisinin de rolü olduğunu fark etmesi amaçlanmaktadır.