Etkinlik Ara

Uzamsal İlişkilerBetül Gültekin tarafındanÖğrenciler grup arkadaşlarına yer-yön betimeleyici yönergeler vererek uzamsal ilişkiler konusunda alıştırma yaparlar.