Harita & Kroki

Hayat Bilgisi | 1-4 | Harita ve Kroki
Öğrencilere yer-yön algısı kazandırmayı, buna bağlı olarak kroki çizdirmeyi ve harita okutmayı amaçlayan eğlenceli bir etkinlik.

author Betül Gültekin tarafından

Kültürel Mirasımız

Hayat Bilgisi | 3 | Kültürel Miras
Öğrencilerin toplumsal değerleri tanımalarını, onlara saygı göstermelerini ve geçmişlerini sahiplenmelerini sağlamayı hedefleyen bir etkinlik.

author gulten tarafından

İhtiyaçlar, Eşitlik ve Adalet

Hayat Bilgisi | 1-4 | İhtiyaçlar, Eşitlik ve Adalet
Öğrencilere adalet ve eşitlik kavramlarını benimsetmeyi, farklı görüşlere saygılı olmayı ve empati becerisini geliştirmeyi amaçlayan bir etkinlik.

author neslihanasik tarafından

Yaratıcı Yazma

Türkçe | 1. sınıf | Yaratıcı yazma
Okuma-yazma sürecini tamamlayan 1. sınıf öğrencileri için hazırlanmış yaratıcı yazma çalışmalarıdır.
Her sınıf seviyesinde uygulanabilir.

author acaner tarafından

Köşeler | Isınma Oyunu

1-4. Sınıf | Isınma Oyunu
Öğrencilerin ders öncesi ya da sonrası enerjilerini toplamaları için bir ısınma oyunu. Bu oyun çocuklara hareket imkanı sağlarken aynı fikre sahip olduğu arkadaşlarıyla başka konularda farklı fikirlere sahip olabildiklerini göstermek adına kıymetli olacaktır.

author neslihanasik tarafından

Hayalimdeki Çevre

Fen Bilgisi | 3.Sınıf | Doğal Çevre & Yapay Çevre
Bu etkinlik öğrencilerin yaşadıkları çevreyi tanımaları ve farkındalık oluşturmaları amacıyla hazırlanmıştır.

author elifcileek tarafından

Elektrik Kaynakları

Fen Bilimleri | 1-4. sınıf | Elektrik Kaynakları
Bu etkinlik elektrikli araç gereçlerin kulanıldığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandırma, pil atıklarının çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması gerekenleri tartışma üzerinedir.

author elifcileek tarafından

Haftalık Programım (Planlı Yaşam)

Hayat Bilgisi | 2. Sınıf | Planlı Yaşam
Öğrencilere planlı hayatı haftalık programlar yoluyla öğretmeyi hedefleyen eğlenceli bir etkinlik.

author Ayşe Merve Süt tarafından

Sağlıklı Yaşam & HP Reveal (AR)

Hayat Bilgisi | 2. Sınıf | Sağlıklı Yaşam
Sağlıklı yaşam ögelerini artırılmış gerçeklik yoluyla daha kalıcı öğretmeyi hedefleyen bir etkinlik.

author Ayşe Merve Süt tarafından

Küplerle 4 İşlem

Matematik | 2-4. sınıf | 4 İşlem
Ahşap küplerle toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini eğlenceli hale getirmeyi amaçlayan bir etkinlik.

author Ayşe Merve Süt tarafından

Kendi Hikaye Küplerini Tasarla

Türkçe | 1-4. Sınıf | Hikaye oluşturma
İster Türkçe ister İngilizce derslerine entegre edebileceğiniz hikaye küplerini tasarladığınız, öğrencilerin hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştirmeye yönelik bir etkinlik.

author Ayşe Merve Süt tarafından

Noktalama İşaretleri

Türkçe | 3. Sınıf | Noktalama İşaretleri
Noktalama işaretlerini pekiştirmeyi ve konuyu öğrencilere sevdirmeyi amaçlayan bir etkinlik.

author Nursen Caglar tarafından

Tüm hakları saklıdır. © Mektepp