Mesajlar Kurgulanıyor – Ambalajlı Ürünler

1-4.Sınıf | Medya Okuryazarlığı
Öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları ürünlerin ambalajları hakkında yorum yapabileceği ve akıl yürütebileceği bir etkinlik.

author Betül Gültekin tarafından

Hayalindeki Rengi Seç

1-4.Sınıf | Renkler, Duygular
Öğrencilerin renkler, kokular ve duygularla iç içe olduğu ve aralarında bağlantı kurduğu bir etkinlik.

author Zeynep Yazgı tarafından

Ayna Oyunu

Temel ısınma hareketlerini içeren zevkli bir spor etkinliği

author HASAN AK tarafından

Perde Oyunu

Hem hızlı düşünmeye hem de hızlı karar vermeye yönelik bir etkinlik.

author HASAN AK tarafından

Hızlı Kümeler

Beden Eğitimi ve Spor | 1-4Sınıf
Matematik ve spor derslerini birleştiren, eğlenerek öğrenmeyi hedefleyen bir etkinlik.

author HASAN AK tarafından

Parmak Kapmaca

Beden Eğitimi ve Spor | 1-4.Sınıf
Grup içi kaynaşmayı arttırmayı amaçlayan bir drama etkinliği ve dikkat oyunu.

author HASAN AK tarafından

Kukla | Duygular

1-4.Sınıf | Sosyal-Duygusal Öğrenme
Bu etkinlik öğrencilerin oluşturdukları kuklalar yardımıyla duyguların ifade ediliş biçimleri üzerine yorum yapabilme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. 

author Betül Gültekin tarafından

Yüz İfadeleri-Kolaj Çalışması

1-4.Sınıf | Sosyal-Duygusal Öğrenme
Öğrencilerin dergilerdeki farklı insan yüzlerinin parçalarını keserek yeni bir yüz oluşturduğu bir duygu etkinliği.

Bilinçli Farkındalık: İçimizdeki Evimiz

1-4.Sınıf | Sosyal-Duygusal Öğrenme
Öğrencilerin duygularına odaklanacakları ve onları gözlemleyebilecekleri bir etkinlik. 

author Betül Gültekin tarafından

Duygu Avı

1-4.Sınıf | Sosyal-Duygusal Öğrenme
Öğrencilerin yüz ifadeleri ve beden dilini yorumlayarak duyguları ayırt etmelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir etkinlik.

Yüz İfadelerini Paslamak

1-4.Sınıf | Sosyal-Duygusal Öğrenme
Çocukların duygusal okuryazarlık ve sosyal ipuçlarına daha iyi yanıt verme becerilerini güçlendirme amacıyla hazırlanmış bir etkinlik.

author Betül Gültekin tarafından

Mutluluk Bahçesi

2-4.Sınıf | Sosyal-Duygusal Öğrenme
Öğrencilerin mutlu olmak için herkesin farklı sebeplerinin olduğunu keşfetmelerini amaçlayan bir etkinlik.

Tüm hakları saklıdır. © Mektepp