Fruit Basket

Konu: Kelime öğretimi, ‘Like and Dislike’; ‘Simple Present Tense’ ya da ‘If Clause’ 

Fruit Basket eğlenceli ve etkileşimli bir oyundur. Konuşma ve dinleme becerileri üzerine odaklanmıştır. Gramer ya da kelime  öğretimi için kullanılabilir.

author Simanur tarafından

Fruits & Vegetables Showdown!

Bu etkinliğin amacı İngilizce dersindeki “Fruits and Vegetables” ünitesindeki kelimeleri eğlenerek pratik yapmak

author Ayşe Merve Süt tarafından

Vocab Run!

İngilizce dersinde öğrenilen kelimeleri pratik yapmak amacıyla uygulanabilecek, kinestetik bir oyun.

author Ayşe Merve Süt tarafından

Catching Sentences

İngilizce’de kurallı cümleler oluşturma etkinliği.

author Esma Ünalan tarafından

Comparatives Sync Game

İngilizce’deki “Comparatives” konusu ile ilgili eğlenceli bir etkinlik.

author Ayşe Merve Süt tarafından

Hot Seat

Bu etkinlik ünite içerisinde öğrenilen kelimeleri tekrar etmek için uygulanabileceği gibi, çocukların dersin bir noktasında uykularının geldiği fark edildiğinde onları uyandırmak ve enerjilerini yeniden kazandırmak için de kullanılabilir.

author Ayşe Merve Süt tarafından

Freeze and Melt!

Çocukların dağıldığı kaotik durumlarda, öğretmenin dikkat çekmeyi başarıp, çocukların yeniden derse odaklanmalarını amaçlayan bir drama etkinliği

author Ayşe Merve Süt tarafından

Hot Potato

Sınıf içi kaynaşmayı hedefleyen İngilizce bir drama etkinliği

author Ayşe Merve Süt tarafından

Colors, Countries and Cultures with Quiver

Renkler, ülkeler ve kültürler konusu kapsamında drama içerikli artırılmış gerçeklik uygulaması etkinliği.

Who Am I?

Have got-Has got kalıbıyla soru, olumlu ve. olumsuz cümle kurabilme pratiği

author Ayşe Merve Süt tarafından

Colorful Dices

Have got-Has got kalıbıyla olumlu ve olumsuz cümle ile soru cümlesi kurabilme pratiği

author Ayşe Merve Süt tarafından

Role-Play Neckties

Farklı roller üzerinden İngilizce kendini tanıtabilmek ve yeni insanlarla tanışabilmek

author Ayşe Merve Süt tarafından

Tüm hakları saklıdır. © Mektepp