Grupla Resim Tamamlama

Öğrenciler gruplara ayrılırlar. Çizim yapan öğrenciler öğretmenin değiştir komutuyla arkaya geçerler ve diğer arkadaşları devam eder.

author Ebru Güngör tarafından

Empati Alanı

1-4.Sınıf | Sosyal Duygusal Öğrenme | Empati
Öğrencilerin empati kavramını somutlaştıracağı ve günlük hayatla ilişkilendireceği bir etkinlik.

author Ebru Güngör tarafından

Mutluluk Bahçesi

2-4.Sınıf | Sosyal-Duygusal Öğrenme
Öğrencilerin mutlu olmak için herkesin farklı sebeplerinin olduğunu keşfetmelerini amaçlayan bir etkinlik.

Fengineer

Fengineer çocukların yaratıcılıklarını destekleyen, merak duygularını arttıran, problem çözme, kriter belirleme ve mühendislik becerileri kazandırmayı hedefleyen bir STEM etkinliğidir.

Haydi Toplayalım

Matematik | 1.Sınıf | Toplama İşlemi
1. sınıf Matematik dersinde toplama işlemi konusu işlendikten sonra alıştırma yapmak için hazırlanan bir etkinlik.

author Hatice Kaya tarafından

Tiyatro – Giriş Noktaları

Türkçe | 3.Sınıf
Öğrencilerin “Tiyatro” konusuyla ilgili ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda seçtikleri tiyatro ile ilgili çalışma kağıtları üzerine yoğunlaşacakları bir etkinlik.

Farklı Gözler

Duyu organlarından biri olan gözün doğadaki çeşitliliği üzerine konuşma,
canlıların göz yapılarının farklılık gösterebileceğinin farkındalığını kazanma ve insanların göz yapısının farklı olması durumunda oluşacak sonuçları tahmin etme üzerine bir etkinlik.

author Catlover tarafından

Duygular

Bir olay ya da ifadeden yola çıkarak duygular üzerine yorum yapabilmek

author Aysa tarafından

Sınıfça Yapboz!

Okulun ilk günü sınıf bütünlüğü hakkında konuşmak için fırsat sağlayan bir etkinlik. Veliler de dahil edilebilir. 

author Betül Gültekin tarafından

Nesnelerle Örüntü

Şakir Gökçebağ’ın eserleri üzerinden örüntü çalışmaları

author Betül Gültekin tarafından

Eş Anlamlı Kelimeler- Pezzetino

Pezzettino hikayesinde bulunan kelimelerin eş anlamlıları ile oluşturulan bir Yap-Boz.

author Catlover tarafından

Kurgulama Neye Göre Yapılıyor?-Televizyon

1-4.Sınıf | Medya Okuryazarlığı
Televizyon programları oluşturulurken kullanılan terimler hakkında sınıf içi tartışma yapabileceğiniz bir etkinlik.

Tüm hakları saklıdır. © Mektepp