Mandallı Sayılar

4. Sınıf öğrencileri için sayıların basamak ve sayı değerlerini kavrama etkinliği.

author Ebru Güngör tarafından

Dokun-Hisset-Anlat

Konu: Duyu Organları |
Dokunma duyusunu kullanarak nesneleri tanıma ve betimleme

author Betül Gültekin tarafından

Çevre Uzunluğu Hesaplama

Öğrenciler çeşitli geometrik şekillerin çevre uzunluklarını hesaplarken, bir ipi şekillerin veya cisimlerin etrafına sararak birden çok kenar uzunluğunu toplamak yerine tek bir uzunluğa ulaşır.

author Ebru Güngör tarafından

Dünya-Artırılmış Gerçeklik Deneyimi

Konu: Dünyanın şekli

Dünyanın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır. 

author Betül Gültekin tarafından

Hayvanlar Alemi

Doğal sayılarda ki “daha az”, “daha çok”, “büyüktür”, “küçüktür” gibi kavramları basamak ve sayı değeri ile birlikte veri değerlendirmesi tümden gelim yöntemi ile yaptırılması amaçlanmaktadır.

author Burak Seyhan tarafından

Örüntü-Ritim

Geometrik şekiller veya geometrik cisme benzeyen nesnelerden oluşan bir örüntüdeki kuralı bulur ve örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek örüntüyü tamamlama ve ritim alıştırmaları sayesinde görsel ve ses arasında ilişki kurabilme

author Sinem tarafından

Who Am I?

Have got-Has got kalıbıyla olumlu, olumsuz cümle ile soru cümlesi kurabilme pratiği

author Ayşe Merve Süt tarafından

Sentence-Building Cubes

İngilizce | 4. sınıf | Have Got-Has Got
Have got-Has got kalıbıyla olumlu, olumsuz cümle ve soru cümlesi kurabilme pratiği yapma etkinliği.

author Ayşe Merve Süt tarafından

Role-Play Neckties

İngilizce | 4. sınıf | Introducing Yourself (Kendini Tanıtma)
Farklı roller üzerinden İngilizce kendini tanıtabilmek ve yeni insanlarla tanışabilmek

author Ayşe Merve Süt tarafından

Taş-Kağıt-Makas

Sınıfın enerjisini arttırmak için tüm sınıfın katılabileceği bir oyun.

author Betül Gültekin tarafından

Hırsız Kim?

İngilizce’de geçmiş zaman konusunun eğlenceli bir şekilde pratik edilmesini sağlayan bir sınıf aktivitesi.

author seyma tarafından

Gizli Nesneyi Bul

Günlük hayatta karşılaşılan nesneleri, geometrik cisimlerle eşleştirmeyi kolaylaştıran bir etkinliktir.

author Ebru Güngör tarafından

Tüm hakları saklıdır. © Mektepp