Freeze and Melt!

Çocukların dağıldığı kaotik durumlarda, öğretmenin dikkat çekmeyi başarıp, çocukların yeniden derse odaklanmalarını amaçlayan bir drama etkinliği

author Ayşe Merve Süt tarafından

Hot Potato

Sınıf içi kaynaşmayı hedefleyen İngilizce bir drama etkinliği

author Ayşe Merve Süt tarafından

Colors, Countries and Cultures with Quiver

Renkler, ülkeler ve kültürler konusu kapsamında drama içerikli artırılmış gerçeklik uygulaması etkinliği.

Who Am I?

Have got-Has got kalıbıyla soru, olumlu ve. olumsuz cümle kurabilme pratiği

author Ayşe Merve Süt tarafından

Sentence-Building Cubes

İngilizce | 4.Sınıf | Have Got-Has Got
Have got-Has got kalıbıyla olumlu, olumsuz cümle ve soru cümlesi kurabilme pratiği yapma etkinliği.

author Ayşe Merve Süt tarafından

Role-Play Neckties

Farklı roller üzerinden İngilizce kendini tanıtabilmek ve yeni insanlarla tanışabilmek

author Ayşe Merve Süt tarafından

Hırsız Kim?

İngilizce’de geçmiş zaman konusunun eğlenceli bir şekilde pratik edilmesini sağlayan bir sınıf aktivitesi.

author seyma tarafından

Tüm hakları saklıdır. © Mektepp