Kendi Kil Tabletini ve Sayılarını Üret

Konu: Sayılar |
Matematiğin üstüne eklenerek (kümülatif) ilerleyen bir bilim dalı olduğunu ve bu ilerleme sürecinde kendisinin de rolü olduğunu fark etmesi amaçlanmaktadır.

author Humeyra Cagir tarafından

Uzamsal İlişkiler

Öğrenciler grup arkadaşlarına yer-yön betimeleyici yönergeler vererek uzamsal ilişkiler konusunda alıştırma yaparlar.

author Betül Gültekin tarafından

Okulumu Tanıyorum

Okulu tanıma, önünde-arkasında, sağında-solunda, üstünde-altında, içinde-dışında, tümsekte-alçakta kavramları ile ilgili alıştırma 

author Betül Gültekin tarafından

Göçmen Hayvanlar

Konu: Bölme İşlemi |
Bölmenin, gruptaki nesne sayısını bulma olduğunu fark ettirmek.

author Betül Gültekin tarafından

Origami

Yer-yön kavramlarının origami ile pratik kazanması

author Betül Gültekin tarafından

Kocaman Bir Çarpım Tablosu

Çarpım tablosunu ezberlemeden önce öğrencilerin çarpma işlemini somut olarak görmelerini sağlamak.

author Betül Gültekin tarafından

Kare Tekerlek

Çevremizdeki geometrik şekillere farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak

author Sinem tarafından

Tıbbi Açıölçer

Açı konusunun gerçek hayattaki kullanımına dair bir örnekle konuya dikkat çekmeyi sağlamak.

author Catlover tarafından

Açılar

Açıları standart ölçme araçları ile ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler.

author Catlover tarafından

Kum Saati

Zamanı ölçme araçlarının değişimi hakkında yorum yapabilme. Dakika kavramının deneyimleyerek içselleştirilmesi

author Betül Gültekin tarafından

Hangisi Yok ?

Matematik | 1.Sınıf | Geometrik Cisimler ve Şekiller
Öğrencilerin üç boyutlu geometrik cisimlerin gerçek görüntüleri ile çizimlerini eşleştirme becerisi kazanmalarını amaçlayan bir etkinlik.

author Ebru Güngör tarafından

Simetri

Simetri ve asimetri kavramlarını tanımlayabilmek. Farklı disiplinlerden örneklerini görerek kendi çalışmalarını oluşturmak.

author Muammer Dolmacı tarafından

Tüm hakları saklıdır. © Mektepp