Yazıya Giriş-Çince Karakterler

Farklı bir yazı dili olan Çincenin karakterlerinden yola çıkarak yazı kavramına giriş etkinliği.

Tüm hakları saklıdır. © Mektepp