Göçmen Hayvanlar

Konu: Bölme İşlemi |
Bölmenin, gruptaki nesne sayısını bulma olduğunu fark ettirmek.

author Betül Gültekin tarafından

Tüm hakları saklıdır. © Mektepp