Dokun-Hisset-Anlat

Konu: Duyu Organları |
Dokunma duyusunu kullanarak nesneleri tanıma ve betimleme

Tüm hakları saklıdır. © Mektepp