Hula Hoop Clocks

Hulahopları kullanarak, İngilizce’de saatleri söyleme pratiği

Letter Queue Game

Öğrencilerin İngilizce kelime haznelerini geliştirmek ve öğrendikleri sözcükleri unutmamalarını sağlamak için uygulanabilecek bir etkinlik.

Fruits & Vegetables Showdown!

Bu etkinliğin amacı İngilizce dersindeki “Fruits and Vegetables” ünitesindeki kelimeleri eğlenerek pratik yapmak

Vocab Run!

İngilizce dersinde öğrenilen kelimeleri pratik yapmak amacıyla uygulanabilecek, kinestetik bir oyun.

Comparatives Sync Game

İngilizce’deki “Comparatives” konusu ile ilgili eğlenceli bir etkinlik.

Hot Seat

Bu etkinlik ünite içerisinde öğrenilen kelimeleri tekrar etmek için uygulanabileceği gibi, çocukların dersin bir noktasında uykularının geldiği fark edildiğinde onları uyandırmak ve enerjilerini yeniden kazandırmak için de kullanılabilir.

Hot Potato

Sınıf içi kaynaşmayı hedefleyen İngilizce bir drama etkinliği

Who Am I?

Have got-Has got kalıbıyla soru, olumlu ve. olumsuz cümle kurabilme pratiği

Colorful Dices

Have got-Has got kalıbıyla olumlu ve olumsuz cümle ile soru cümlesi kurabilme pratiği

Role-Play Neckties

Farklı roller üzerinden İngilizce kendini tanıtabilmek ve yeni insanlarla tanışabilmek

Hırsız Kim?

İngilizce’de geçmiş zaman konusunun eğlenceli bir şekilde pratik edilmesini sağlayan bir sınıf aktivitesi.

Tüm hakları saklıdır. © Mektepp