Açıları standart ölçme araçları ile ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler.