Alan ölçümünde standart olmayan ölçüm araçları kullanılarak standart ölçme araçlarına öğrencinin hazırlandırılması amaçlanmaktadır. Çevre ve alan kavramları tanıtılmaya çalışılmaktadır.