Amaç: 4. sınıf düzeyindeki yer-yön konusunun temel kazanımların verilmesinin yanı sıra bir etkinlik çerçevesinde öğrencilerin işbirliği, sorgulama, iletişim becerilerini kuvvetlendirmektir.