Atkı örme etkinliğimiz ile ilkokul öğrencilerinin ince motor becerilerinin gelişimi amaçlanmıştır.