Konu: Kelime alıştırması

Amaç: Eğlenceli bir oyunla öğrenilen kelimelerin hatırlanması