Öğrencilerin besin türlerini öğrenirken edinecekleri bilgileri sınıftaki posterler aracılığıyla keşfetmeleri üzerine kurgulanmış bir etkinlik. Proteinler, yağlar, karbonhidratlar, su ve mineraller ve vitaminler konusunda hazırlanan posterlerin sınıfta asıldığı ve öğrencilerin posterlerden aldıkları bilgilere göre çalışma kağıdındaki soruları çözdüğü bu etkinliği 4.sınıf Fen Bilimleri konusu olan Besin Türleri işlenirken uygulayabilirsiniz.