Bir Problem Var

Okulda yaşanılan problemlerin konuşulmasını ve çözüm önerilerinin sunulmasını sağlayacak bir problem çözme etkinliği

PaylaşTweetKaydet

Etkinlik TürüOyun Çalışma ŞekliGrup Çalışması
Toplam Süre40 dakika

Malzemeler
 A3 kağıdı

Adımlar
1

Öğretmen ders öncesi sınıf mevcuduna göre sayılarını belirlediği 3 grup oluşturur. Grup isimleri ve gruptaki kişilerin isimlerini panoya asar. Daha sonra öğrencilerden panodan isimlerini bularak grup arkadaşlarıyla birleşmelerini ister.

2

Bundan sonra farklı gruplar olacaklarını ve bu farklı grupları panoda duyuracağını söyler. Öğrencilerden grupları ile bir çember olmalarını ister. Öğrencilerden okulda problem yaşadıkları noktaları konuşmaları ister.

3

Öğretmen her gruba A3 kağıdı verir. GruplarA3 kağıdının ortasına "PROBLEM" yazarlar. Beyin fırtınasıyla ortaya atılan problemler, bu kelimenin etrafına yazılır.

4

2.aşamaya geçilir. Öğretmen panoya ikinci grupların isimlerini asar. Öğrencilerden tekrar yeni grup arkadaşlarıyla bir araya gelmelerini ister.

5

Bu gruplar sınıfla paylaşılan problemlerden birini seçerler. Her grup üzerinde çalışacağı problemi sınıf panosuna asar, sınıfa bildirir. Çözüm önerileri üretirler. Çözüm önerilerini panoda ilgili problemin altına sıralarlar.

6

3.aşamaya geçilir. Öğretmen 3. grupları sınıf panosunda duyurur. Öğrenciler son grupları ile bir araya gelirler. Her grup kendi çözüm yoluna göre çalışır. Örneğin; 1.grup 1.problem ve belirlenen çözümüne odaklanır. Renkli kartonlara problem, çözüm ve bu sonucun bize getirdiği faydayı yazar veya resmeder. Grup sözcüsü bunu sınıfa sergiler.

KategoriSınıf
Puan

Malzemeler

Malzemeler
 A3 kağıdı

Yönergeler

Adımlar
1

Öğretmen ders öncesi sınıf mevcuduna göre sayılarını belirlediği 3 grup oluşturur. Grup isimleri ve gruptaki kişilerin isimlerini panoya asar. Daha sonra öğrencilerden panodan isimlerini bularak grup arkadaşlarıyla birleşmelerini ister.

2

Bundan sonra farklı gruplar olacaklarını ve bu farklı grupları panoda duyuracağını söyler. Öğrencilerden grupları ile bir çember olmalarını ister. Öğrencilerden okulda problem yaşadıkları noktaları konuşmaları ister.

3

Öğretmen her gruba A3 kağıdı verir. GruplarA3 kağıdının ortasına "PROBLEM" yazarlar. Beyin fırtınasıyla ortaya atılan problemler, bu kelimenin etrafına yazılır.

4

2.aşamaya geçilir. Öğretmen panoya ikinci grupların isimlerini asar. Öğrencilerden tekrar yeni grup arkadaşlarıyla bir araya gelmelerini ister.

5

Bu gruplar sınıfla paylaşılan problemlerden birini seçerler. Her grup üzerinde çalışacağı problemi sınıf panosuna asar, sınıfa bildirir. Çözüm önerileri üretirler. Çözüm önerilerini panoda ilgili problemin altına sıralarlar.

6

3.aşamaya geçilir. Öğretmen 3. grupları sınıf panosunda duyurur. Öğrenciler son grupları ile bir araya gelirler. Her grup kendi çözüm yoluna göre çalışır. Örneğin; 1.grup 1.problem ve belirlenen çözümüne odaklanır. Renkli kartonlara problem, çözüm ve bu sonucun bize getirdiği faydayı yazar veya resmeder. Grup sözcüsü bunu sınıfa sergiler.

Bir Problem Var

Bir cevap yazın