Etkinliğin Amacı: AR uygulaması ile öğrencilere süreç odaklı bir deneyim imkanı tanınır. Gerçek hayatta çevre kirliliğinin bütüncül olarak gösterilmesindeki zorluk AR ile giderilebiliyor olup  çevre sorunlarının ekolojik dengeye ve biyolojik çeşitliliğe  olan döngüsel etkisini gösterme imkanı tanır. Bu sebeple öğrencilerin süreci bütünleşik olarak görmeleri sebep-sonuç ilişkisi kurmalarını sağlayacaktır. Bunların yanı sıra teknolojinin eğitime integrasyonu 21.yy becerilerinin etkili bir şekilde kazanılmasına olanak tanımaktadır. Bu sebeple AR kullanımı ve proje tabanlı öğrenme yönteminden yaralanılarak bu becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin haftalık görev ekranında yer alan problem durumunu çözmeye yönelik yapacakları araştırmalar ile öğrencilerin araştırma basamaklarını öğrenmeleri de amaçlanmaktadır.