Doğayı kirletmenin insanların dışındaki canlılara verdiği zararları sorgulatmayı amaçlayan bir etkinlik.