Have got-Has got kalıbıyla olumlu ve olumsuz cümle ile soru cümlesi kurabilme pratiği