Konu : Basit elektrik devresini oluşturan devre elemanlarını işlevleri ile tanır. Devre elemanı olarak, pil, ampul, kablo ve anahtar tanıtılır.

Etkinliğin Amacı: Basit elektrik devresini oluşturan elemanları tanıyarak AR teknolojisini kullanarak devre elemanlarını tanımlarıyla eşleştirir.