Konu: Duyu Organları

Dokunma duyusunu kullanarak nesneleri tanıma ve betimleme