Bu etkinlikte öğrencilerin eş anlamlı kelimeleri oynayarak öğrenmesi amaçlanır. Zorluk seviyelerine göre farklılaştırılmış çarklar gruplara ayrılmış öğrencilere dağıtılır ve öğrencilerden çarkların üzerinde yazan kelimeleri eş anlamlılarıyla eşlemeleri beklenir.