Ev Ödevlerine Birlikte Karar Verme

Bu etkinlik "Dinamik Diyalog" yöntemi kullanılarak öğrencilerin ev ödevlerine dair fikirlerini paylaşmaları amacıyla hazırlanmıştır.
--
Bu içerik Lewis Derin Demokrasi metodolojisini temel alan Daha Demokratik Sınıflar projesi kapsamında oluşturulmuştur. Detaylı bilgi için tıklayın.

PaylaşTweetKaydet

Etkinlik TürüSınıf İçi Tartışma Çalışma ŞekliTüm Sınıf
Toplam Süre1 saat 20 dakika

Malzemeler
 -

Adımlar
1

Bu uygulamada öğretmenin hedefi ev ödevleri konusunda her öğrencinin fikrini duymak ve genel bir farkındalık oluşturmaktır. Bu dersin sonrasında öğrencilerle kendi ödevlerinin sıklığına ve içeriğine karar verecekleri bir ders daha yapılabilir.

2

Öğretmen tüm öğrencilerden ayakta çember olmalarını ister. Birlikte "Dinamik Diyalog" yöntemini kullanarak ev ödevleri hakkında konuşacaklarını söyler.

3

Öğretmen ev ödevleri hakkında ne düşündüklerini sorar. Paylaşımda bulunmak isteyen öğrenciler söz alır ve öğretmen söz alan öğrenciyi çemberin merkezine çağırarak Dinamik Diyalog sürecini başlatır.

4

Merkeze gelen öğrenci ev ödevleri hakkındaki fikrini paylaştıktan sonra öğretmen tüm sınıfa "Bu fikre katılma seviyenizi mesafeler olarak düşünün ve arkadaşınıza o seviyede yaklaşın veya uzaklaşın." şeklinde açıklama yapar (Örneğin; Deniz bu fikre tamamen katılıyordur ve bu yüzden merkezdeki arkadaşının yanına kadar gider.). Öğrenciler yeni yerlerini aldıktan sonra öğretmen bir başka öğrenciye söz hakkı verir.

5

Bu süreçte öğretmen sadece kolaylaştırıcı rolü üstlenir. Paylaşılan fikirlere hiçbir yorumda bulunmaz.

6

Bir sonraki öğrenci de fikrini paylaştıktan sonra öğretmen tekrar tüm sınıfa "Bu fikre katılma seviyenize göre arkadaşınıza o seviyede yaklaşabilir veya uzaklaşabilirsiniz." der. Bu süreçte öğrencilerin karar değiştirmelerini çok doğal olduğunu ve çekinmeden istedikleri fikre yakın durabileceklerini söyler.

7

Uygulama süresince öğrencilerin arkadaş grupları ile birlikte hareket etmeleri ya da sadece yakın arkadaşlarının fikirlerini desteklemeleri durumunda; öğretmen herkesin bireysel olduğu, kişilere değil fikirlere odaklanmaları gerektiğini hatırlatır.

8

Ev ödevleri hakkında ikilem oluştuğu, kutuplaşmalar başladığı anda (Örneğin; ev ödevleri faydalıdır, faydalı değildir gibi) öğretmen yeni bir yönerge verir. Söz konusu iki farklı fikri savunan öğrencilerin paralel iki çizgi halinde sıralanmalarını ister. Aynı fikirde olan öğrenciler yan yana durmalıdır ve farklı fikirdeki öğrenciler birbirine bakıyor durumda olmalıdır.

9

Bu yeni durumda öğretmen her iki taraftan da öğrencilere söz hakkı vererek seçtikleri fikri savunmaları için fırsat verir. Yine bu süreçte öğrencilere istedikleri zaman taraf değiştirebilecekleri söyler.

10

Bu süreçte öğretmen yeterince paylaşım yapıldığına kanaat getirdikten sonra öğrencilere son aşamaya geçtiklerini söyler. Bu aşamada, tüm öğrenciler fikirlerinden bağımsız bir şekilde çember şeklinde otururlar. Öğretmen "Şimdiye kadarki paylaşımlardan sizi en çok etkileyen, düşünmenizi sağlayan neler oldu?" sorusunu yöneltir ve öğrencilerin yanıtlarını dinler.

11

Öğretmen yapılan paylaşımlarından yola çıkarak ev ödevleri hakkındaki fikirleri bir araya getiren, herhangi bir taraf olmadan bir özet konuşması yapar.

KategoriSınıfEtiketler
Puan

Malzemeler

Malzemeler
 -

Yönergeler

Adımlar
1

Bu uygulamada öğretmenin hedefi ev ödevleri konusunda her öğrencinin fikrini duymak ve genel bir farkındalık oluşturmaktır. Bu dersin sonrasında öğrencilerle kendi ödevlerinin sıklığına ve içeriğine karar verecekleri bir ders daha yapılabilir.

2

Öğretmen tüm öğrencilerden ayakta çember olmalarını ister. Birlikte "Dinamik Diyalog" yöntemini kullanarak ev ödevleri hakkında konuşacaklarını söyler.

3

Öğretmen ev ödevleri hakkında ne düşündüklerini sorar. Paylaşımda bulunmak isteyen öğrenciler söz alır ve öğretmen söz alan öğrenciyi çemberin merkezine çağırarak Dinamik Diyalog sürecini başlatır.

4

Merkeze gelen öğrenci ev ödevleri hakkındaki fikrini paylaştıktan sonra öğretmen tüm sınıfa "Bu fikre katılma seviyenizi mesafeler olarak düşünün ve arkadaşınıza o seviyede yaklaşın veya uzaklaşın." şeklinde açıklama yapar (Örneğin; Deniz bu fikre tamamen katılıyordur ve bu yüzden merkezdeki arkadaşının yanına kadar gider.). Öğrenciler yeni yerlerini aldıktan sonra öğretmen bir başka öğrenciye söz hakkı verir.

5

Bu süreçte öğretmen sadece kolaylaştırıcı rolü üstlenir. Paylaşılan fikirlere hiçbir yorumda bulunmaz.

6

Bir sonraki öğrenci de fikrini paylaştıktan sonra öğretmen tekrar tüm sınıfa "Bu fikre katılma seviyenize göre arkadaşınıza o seviyede yaklaşabilir veya uzaklaşabilirsiniz." der. Bu süreçte öğrencilerin karar değiştirmelerini çok doğal olduğunu ve çekinmeden istedikleri fikre yakın durabileceklerini söyler.

7

Uygulama süresince öğrencilerin arkadaş grupları ile birlikte hareket etmeleri ya da sadece yakın arkadaşlarının fikirlerini desteklemeleri durumunda; öğretmen herkesin bireysel olduğu, kişilere değil fikirlere odaklanmaları gerektiğini hatırlatır.

8

Ev ödevleri hakkında ikilem oluştuğu, kutuplaşmalar başladığı anda (Örneğin; ev ödevleri faydalıdır, faydalı değildir gibi) öğretmen yeni bir yönerge verir. Söz konusu iki farklı fikri savunan öğrencilerin paralel iki çizgi halinde sıralanmalarını ister. Aynı fikirde olan öğrenciler yan yana durmalıdır ve farklı fikirdeki öğrenciler birbirine bakıyor durumda olmalıdır.

9

Bu yeni durumda öğretmen her iki taraftan da öğrencilere söz hakkı vererek seçtikleri fikri savunmaları için fırsat verir. Yine bu süreçte öğrencilere istedikleri zaman taraf değiştirebilecekleri söyler.

10

Bu süreçte öğretmen yeterince paylaşım yapıldığına kanaat getirdikten sonra öğrencilere son aşamaya geçtiklerini söyler. Bu aşamada, tüm öğrenciler fikirlerinden bağımsız bir şekilde çember şeklinde otururlar. Öğretmen "Şimdiye kadarki paylaşımlardan sizi en çok etkileyen, düşünmenizi sağlayan neler oldu?" sorusunu yöneltir ve öğrencilerin yanıtlarını dinler.

11

Öğretmen yapılan paylaşımlarından yola çıkarak ev ödevleri hakkındaki fikirleri bir araya getiren, herhangi bir taraf olmadan bir özet konuşması yapar.

Ev Ödevlerine Birlikte Karar Verme

Bir cevap yazın