Bitkinin büyüme evrelerini inceleme, gözlem yapma ve veri kaydetme üzerine bir etkinlik.