Experimental Town

Öğrenciler, okudukları kitap aracılığıyla yaşadığı kentteki belirli binaların isimlerini pekiştirirken, bu yerlere duyulan ihtiyaçlara ve kentsel sorunlara yoğunlaşılır . Bu konular odağında öğrencilerden deneysel bir kent tasarlamaları istenir. Öğrenciler, kentteki binaları hedef sözcükleri/ cümle yapılarını kullanarak sınıf arkadaşlarına sunar ve öğrenme seviyelerine göre belirlenmiş görev kartları (sarı- temel, turuncu- yeterli, kırmızı- ileri) ile dinleyiciler konuşmacının tasarladığı kenti odak noktalarda anlatması için belirli sorular yöneltirler. Bu sayede öğrenciler dinleme, konuşma ve sunum becerilerini geliştirir.

PaylaşTweetKaydet

Etkinlik TürüHikaye, Kent Tasarlama, Problem Çözme Becersi Çalışma ŞekliBireysel Çalışma
Toplam Süre40 dakika

Malzemeler
 Tablet
 Akıllı Tahta
 Hikaye Kitabı

Adımlar
1

Hedeflenen kavramlar, sözcükler ve içerik çocuklara öncesinde günümüz kentlerinden alınmış kamera görüntülerinden oluşmuş bir video gösterilir ve hikaye öncesi beyin fırtınası yapılarak bir zihin haritası oluşturulur.

2

Hikaye öğrencileri de dahil ederek, interaktif bir şekilde birlikte okunur.

3

Hikayede yeralan problemler ve bu problemlerin çözüm yolları çocuklarla beraber tartışılır daha önce beyin fırtınası ile oluşturdukları zihin haritasındaki maddelerleki benzerlik ve farklılıkları tartışırlar.

4

Hedeflenen bilgiler, hikayede toplandıktan sonra AR uygulamasına geçilir.

5

Çocuklar her sayfayı en baştan uygulamaya okutarak, hikaye içinde binaların üç boyutlu hallerini görürler ve hikayeye yeniden gözatmış olurlar. Binalarla ilgili temel bilgileri dinleyebilirler.

6

Çocuklar, kitabın son sayfasında boş bir kent haritasına ulaşırlar.

7

Öğretmen öğrencilere bir kent tasarlamalarını isterken dünyada bir sürü kent varken onlardan neden yeni bir kent tasarlamasını istediği sorar ve daha sonra bunun günümüzdeki kentsel sorunları düşünerek “Deneysel Kent” tasarlamalarını bir problem ve çözüme odaklanmalarını belirtir.

8

Öğrenciler, harita üzerindeki yerlere istedikleri renkleri ve şekilleri kullanarak tasarladıkları binaları yerleştirirler.

9

Öğrenciler, tasarladıkları kentin AR görüntüsünü arkadaşlarıyla paylaşır ve binaları hedeflenen kavramları ve sözcükleri kullanarak içeriğe uygun şekilde tanıtırlar.

10

Sunum yapan öğrenciler, dinleyici olan arkadaşlarına öğrenme seviyelerine göre belirlenmiş “Challenge Cards” görev kartlarından seçerek soru alabileceğini belirtir. Öğretmenin yönlendirmesiyle sunum yapan öğrencinin seviyesine göre kartlar secilmesi sağlanır.

11

Öğrenci, Görev Kartındaki soruyu okur ve cevaplanır. (Bu süreçte öğretmen gerektiğinde yardımcı olmalıdır.

Malzemeler

Malzemeler
 Tablet
 Akıllı Tahta
 Hikaye Kitabı

Yönergeler

Adımlar
1

Hedeflenen kavramlar, sözcükler ve içerik çocuklara öncesinde günümüz kentlerinden alınmış kamera görüntülerinden oluşmuş bir video gösterilir ve hikaye öncesi beyin fırtınası yapılarak bir zihin haritası oluşturulur.

2

Hikaye öğrencileri de dahil ederek, interaktif bir şekilde birlikte okunur.

3

Hikayede yeralan problemler ve bu problemlerin çözüm yolları çocuklarla beraber tartışılır daha önce beyin fırtınası ile oluşturdukları zihin haritasındaki maddelerleki benzerlik ve farklılıkları tartışırlar.

4

Hedeflenen bilgiler, hikayede toplandıktan sonra AR uygulamasına geçilir.

5

Çocuklar her sayfayı en baştan uygulamaya okutarak, hikaye içinde binaların üç boyutlu hallerini görürler ve hikayeye yeniden gözatmış olurlar. Binalarla ilgili temel bilgileri dinleyebilirler.

6

Çocuklar, kitabın son sayfasında boş bir kent haritasına ulaşırlar.

7

Öğretmen öğrencilere bir kent tasarlamalarını isterken dünyada bir sürü kent varken onlardan neden yeni bir kent tasarlamasını istediği sorar ve daha sonra bunun günümüzdeki kentsel sorunları düşünerek “Deneysel Kent” tasarlamalarını bir problem ve çözüme odaklanmalarını belirtir.

8

Öğrenciler, harita üzerindeki yerlere istedikleri renkleri ve şekilleri kullanarak tasarladıkları binaları yerleştirirler.

9

Öğrenciler, tasarladıkları kentin AR görüntüsünü arkadaşlarıyla paylaşır ve binaları hedeflenen kavramları ve sözcükleri kullanarak içeriğe uygun şekilde tanıtırlar.

10

Sunum yapan öğrenciler, dinleyici olan arkadaşlarına öğrenme seviyelerine göre belirlenmiş “Challenge Cards” görev kartlarından seçerek soru alabileceğini belirtir. Öğretmenin yönlendirmesiyle sunum yapan öğrencinin seviyesine göre kartlar secilmesi sağlanır.

11

Öğrenci, Görev Kartındaki soruyu okur ve cevaplanır. (Bu süreçte öğretmen gerektiğinde yardımcı olmalıdır.

Experimental Town

Bir Yorum

Bir cevap yazın