Farklı Gözler

Duyu organlarından biri olan gözün doğadaki çeşitliliği üzerine konuşma,
canlıların göz yapılarının farklılık gösterebileceğinin farkındalığını kazanma ve insanların göz yapısının farklı olması durumunda oluşacak sonuçları tahmin etme üzerine bir etkinlik.

PaylaşTweetKaydet

Etkinlik TürüGörsel Çalışma ŞekliGrup Çalışması
Toplam Süre20 dakika

Malzemeler
 Bilgisayar
 Projeksiyon
 Ekteki görsellerin renkli birer çıktısı

Adımlar
1

Öğretmen öğrencileri gruplara ayırır. Gruptaki öğrenci sayısı üç ya da dört olmalıdır. Öğretmen Ek’te verilen bilgilendirme yazıları da olan fotoğraflardan her grup birer tane dağıtır.    EK: Gözler

2

Her grubun kendisine gelen hayvanın görselini incelemesini ve verilen bilgileri okumasını söyler.

3

Daha sonra öğrenciler, kendilerine gelen farklı özellikteki gözlerin insanlarda da olması durumunda neler olabileceği konusunda varsayımlarını listeler. Örneğin, gözlerini hareket ettiremeyen baykuşlar gibi kafalarını çevirmek zorunda kalsalardı olumlu ve olumsuz neler yaşarlardı?

4

Çalışmalar sonunda her grup kendisine gelen hayvanı ve kendi varsayımlarını sınıfa sunar.

Malzemeler

Malzemeler
 Bilgisayar
 Projeksiyon
 Ekteki görsellerin renkli birer çıktısı

Yönergeler

Adımlar
1

Öğretmen öğrencileri gruplara ayırır. Gruptaki öğrenci sayısı üç ya da dört olmalıdır. Öğretmen Ek’te verilen bilgilendirme yazıları da olan fotoğraflardan her grup birer tane dağıtır.    EK: Gözler

2

Her grubun kendisine gelen hayvanın görselini incelemesini ve verilen bilgileri okumasını söyler.

3

Daha sonra öğrenciler, kendilerine gelen farklı özellikteki gözlerin insanlarda da olması durumunda neler olabileceği konusunda varsayımlarını listeler. Örneğin, gözlerini hareket ettiremeyen baykuşlar gibi kafalarını çevirmek zorunda kalsalardı olumlu ve olumsuz neler yaşarlardı?

4

Çalışmalar sonunda her grup kendisine gelen hayvanı ve kendi varsayımlarını sınıfa sunar.

Farklı Gözler

Bir cevap yazın