Konu: Bölme İşlemi

Bölmenin, gruptaki nesne sayısını bulma olduğunu fark ettirmek.