Harita & Kroki

Hayat Bilgisi | 1-4 | Harita ve Kroki
Öğrencilere yer-yön algısı kazandırmayı, buna bağlı olarak kroki çizdirmeyi ve harita okutmayı amaçlayan eğlenceli bir etkinlik.

PaylaşTweetKaydet

Etkinlik TürüHarita, oyun Çalışma ŞekliBireysel
Toplam Süre1 saat 20 dakika

Malzemeler
 Okulun krokisi (Öğretmen oluşturabilir.)
 Giriş kartı
 Çeşitli nesneler
 Kağıt, kalem
 Türkiye haritası, Dünya haritası

Adımlar
1

Öğretmen öğrencileri gruplara ayrırır ve her gruba okulda belirli yerlerin işaretlenmiş olduğu bir krokiler verir. Bu krokilerde boş olan yerlerin isimlerini öğrencilerin dolduracaklarını söyler.

2

Bu işlemi okulda gezinerek de yapabilirler. Bu oyundan sonra bu derste krokiler ve haritalar ile ilgili konuşacaklarını söyler.

3

Derse geçmeden önce öğrencilere sorular yönelttiği “Giriş Kartı” dağıtır. Giriş kartında aşağıdaki sorular bulunur (Çocukların seviyelerine göre sorulara eklemeler çıkarmalar yapılır):

Kroki nedir?
Harita nedir?
Kroki ile haritalar arasındaki farklar nedir?
Kuş bakışı ne demektir?

4


Daha sonra okul ve çevresinin krokisini çıkaracaklarını, yanlarına kalem ve defterlerini alarak okulun çevresini gezeceklerini söyler. Sonrasında öğretmen ve öğrenciler okul çevresini gezinirler ve gördükleri şeyleri defterlerine not ederek dolaşırlar.

5

Keşif süreci bittikten sonra sınıfa tekrar gelirler. Tüm öğrencilerin çalışmaları bir köşede sergilenir ve öğrencilere incelemeleri için bir süre verilir.

6

Daha sonra öğretmen çizilen taslaklardaki benzerlikleri ve farklılıkları listemeleri için tahtada iki sütunlu tablo oluşturur. Öğrencilerin benzerlikler ve farklılıklara dair söylediklerini tabloya yerleştirir.

Dersin sonunda öğrencilerle giriş kartları ve çıkış kartları üzerine konuşularak bu süreçteki öğrenme tecrübeleri üzerine çember zamanı yapılabilir.

7

Öğretmen tahtada oluşan tablodan hareketle kroki ile harita arasındaki en büyük farkın, haritanın “belirli bir oranda” küçültülmesi konusunun üzerinde durur.

8

Bu aşamadan sonra kroki ve haritanın tanımını birlikte oluştururlar.

Kroki: Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı.

Harita: Coğrafya, tarih, dil, nüfus vb. konularla ilgili yeryüzünün veya bir parçasının, belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen taslağı.

9

Bir nesnenin önden ve yandan görünüşünün farkı üzerine yoğunlaşmak için öğrencilere herhangi bir nesne ve bir kağıt verilir.  Öğrencilerden verilen kağıdı ikiye bölmeleri istenir. İlk bölmeye nesnenin yandan görünüşünü ikinci bölmeye ise üstten görünüşünü çizmeleri istenir. Bu çizimi yaparken ayağa kalkabilecekleri de eklenebilir. Bu çizimler bittikten sonra yandan görüntü arasındaki farklar tartışılır.

10

Daha sonra öğretmen “kuş bakışı”nın ne olduğunu söyler. Yüksek bir yerden aşağıya doğru, bütün genişliği içine alacak biçimde bakış şeklinde açıkladıktan sonra neden "kuş bakışı" denmiş olabileceği sorusunu yöneltir. Buradan hareketle daha önce çizdikleri krokileri hatırlatarak bu krokileri gökyüzünden bakarak çizdiklerinde neleri değiştireceklerini sorar. Bu konuşmalardan sonra  haritaların kuş bakışı ve belli bir orandan çizildiğini hatırlatır.

Daha sonra dünya ve Türkiye haritalarını incelerler. Harita üzerindeki yön oku, lejant ve ölçeğin ne anlama geldiği hakkında yorum yaparlar.

11

Ders sonrasında öğrencilere "Çıkış Kartı" dağıtılır. Çıkış kartında bulunan sorular giriş kartındaki soruların aynısı olabilir.

Kroki nedir?
Harita nedir?
Harita ve kroki arasındaki fark nedir?
Kuş bakışı ne demektir?

12

Dersin sonunda öğrencilerle giriş kartları ve çıkış kartları üzerine konuşularak bu süreçteki öğrenme tecrübeleri üzerine çember zamanı yapılabilir.


Disiplinlerarası çalışma kapsamında aşağıdaki başlıklar incelenebilir:
1. (Türkçe) Matrakçı Nasuh kitabı
2. (Sanat) Matrakı Nasuh çalışmaları incelenerek minyatür inceleme ve oluşturma
3. (Materyal) Cliko perspektif oyunu
4. (Matematik) Teodolit yapımı - Açı konusu - https://mektepp.com/etkinlik/teodolit-aci/
5.(Matematik) Şehirler arası mesafelerden yola çıkarak matematik problemi oluşturma
6. (Sosyal Bilgiler) Harita mühendislerinden bahsetme
7. (Beden Eğitimi) Oryantiring - https://mektepp.com/oryantiring-sporu-egitimde-nasil-kullanilir/

Malzemeler

Malzemeler
 Okulun krokisi (Öğretmen oluşturabilir.)
 Giriş kartı
 Çeşitli nesneler
 Kağıt, kalem
 Türkiye haritası, Dünya haritası

Yönergeler

Adımlar
1

Öğretmen öğrencileri gruplara ayrırır ve her gruba okulda belirli yerlerin işaretlenmiş olduğu bir krokiler verir. Bu krokilerde boş olan yerlerin isimlerini öğrencilerin dolduracaklarını söyler.

2

Bu işlemi okulda gezinerek de yapabilirler. Bu oyundan sonra bu derste krokiler ve haritalar ile ilgili konuşacaklarını söyler.

3

Derse geçmeden önce öğrencilere sorular yönelttiği “Giriş Kartı” dağıtır. Giriş kartında aşağıdaki sorular bulunur (Çocukların seviyelerine göre sorulara eklemeler çıkarmalar yapılır):

Kroki nedir?
Harita nedir?
Kroki ile haritalar arasındaki farklar nedir?
Kuş bakışı ne demektir?

4


Daha sonra okul ve çevresinin krokisini çıkaracaklarını, yanlarına kalem ve defterlerini alarak okulun çevresini gezeceklerini söyler. Sonrasında öğretmen ve öğrenciler okul çevresini gezinirler ve gördükleri şeyleri defterlerine not ederek dolaşırlar.

5

Keşif süreci bittikten sonra sınıfa tekrar gelirler. Tüm öğrencilerin çalışmaları bir köşede sergilenir ve öğrencilere incelemeleri için bir süre verilir.

6

Daha sonra öğretmen çizilen taslaklardaki benzerlikleri ve farklılıkları listemeleri için tahtada iki sütunlu tablo oluşturur. Öğrencilerin benzerlikler ve farklılıklara dair söylediklerini tabloya yerleştirir.

Dersin sonunda öğrencilerle giriş kartları ve çıkış kartları üzerine konuşularak bu süreçteki öğrenme tecrübeleri üzerine çember zamanı yapılabilir.

7

Öğretmen tahtada oluşan tablodan hareketle kroki ile harita arasındaki en büyük farkın, haritanın “belirli bir oranda” küçültülmesi konusunun üzerinde durur.

8

Bu aşamadan sonra kroki ve haritanın tanımını birlikte oluştururlar.

Kroki: Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı.

Harita: Coğrafya, tarih, dil, nüfus vb. konularla ilgili yeryüzünün veya bir parçasının, belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen taslağı.

9

Bir nesnenin önden ve yandan görünüşünün farkı üzerine yoğunlaşmak için öğrencilere herhangi bir nesne ve bir kağıt verilir.  Öğrencilerden verilen kağıdı ikiye bölmeleri istenir. İlk bölmeye nesnenin yandan görünüşünü ikinci bölmeye ise üstten görünüşünü çizmeleri istenir. Bu çizimi yaparken ayağa kalkabilecekleri de eklenebilir. Bu çizimler bittikten sonra yandan görüntü arasındaki farklar tartışılır.

10

Daha sonra öğretmen “kuş bakışı”nın ne olduğunu söyler. Yüksek bir yerden aşağıya doğru, bütün genişliği içine alacak biçimde bakış şeklinde açıkladıktan sonra neden "kuş bakışı" denmiş olabileceği sorusunu yöneltir. Buradan hareketle daha önce çizdikleri krokileri hatırlatarak bu krokileri gökyüzünden bakarak çizdiklerinde neleri değiştireceklerini sorar. Bu konuşmalardan sonra  haritaların kuş bakışı ve belli bir orandan çizildiğini hatırlatır.

Daha sonra dünya ve Türkiye haritalarını incelerler. Harita üzerindeki yön oku, lejant ve ölçeğin ne anlama geldiği hakkında yorum yaparlar.

11

Ders sonrasında öğrencilere "Çıkış Kartı" dağıtılır. Çıkış kartında bulunan sorular giriş kartındaki soruların aynısı olabilir.

Kroki nedir?
Harita nedir?
Harita ve kroki arasındaki fark nedir?
Kuş bakışı ne demektir?

12

Dersin sonunda öğrencilerle giriş kartları ve çıkış kartları üzerine konuşularak bu süreçteki öğrenme tecrübeleri üzerine çember zamanı yapılabilir.


Disiplinlerarası çalışma kapsamında aşağıdaki başlıklar incelenebilir:
1. (Türkçe) Matrakçı Nasuh kitabı
2. (Sanat) Matrakı Nasuh çalışmaları incelenerek minyatür inceleme ve oluşturma
3. (Materyal) Cliko perspektif oyunu
4. (Matematik) Teodolit yapımı - Açı konusu - https://mektepp.com/etkinlik/teodolit-aci/
5.(Matematik) Şehirler arası mesafelerden yola çıkarak matematik problemi oluşturma
6. (Sosyal Bilgiler) Harita mühendislerinden bahsetme
7. (Beden Eğitimi) Oryantiring - https://mektepp.com/oryantiring-sporu-egitimde-nasil-kullanilir/

Harita & Kroki

Bir cevap yazın