Bu etkinlik öğrencilerin yaşadıkları çevreyi tanımaları ve farkındalık oluşturmaları amacıyla hazırlanmıştır.