Bu etkinlik ünite içerisinde öğrenilen kelimeleri tekrar etmek için uygulanabileceği gibi, çocukların dersin bir noktasında dikkatlerinin dağıldığı fark edildiğinde ilgilerini çekmek ve onlara enerjilerini yeniden kazandırmak için de kullanılabilir.