Öğrencilerin ders öncesi ya da sonrası enerjilerini toplamaları için bir ısınma oyunu. Bu oyun çocuklara hareket imkanı sağlarken aynı fikre sahip olduğu arkadaşlarıyla başka konularda farklı fikirlere sahip olabildiklerini göstermek adına kıymetli olacaktır.